1

 

انسانهای بزرگ به دنبال طرح پرسشهای بی پاسخند ، انسانهای متوسط پرسشهایی می پرسند که پاسخ دارد و انسانهای کوچک می پندارند که پاسخ همه پرسشها را می دانند !!!

/ 0 نظر / 9 بازدید